Water voor de school in Otjinhungwa

Sarah en Ryan van camp Syncro hebben samen met de mensen betrokken bij de mobile school in Otjinhungwa de watervoorzieningen op de school sterk verbeterd. Oorsproinkelijk werd water gehaald uit de kunene rivier een paar kilometer verderop. Dit tijdrovend, niet efficient genoeg en voor al gevaarlijk omdat de rivier vol zit met krokodillen.

Door een pijpleiding en opslagtank aan te leggen is er nu stromend water verkrijgbaar op de school. Dit wordt voor sanitair, drinkwater gebruikt. Omdat de rivier voldiende water heeft is het nu ook mogelijk om, in het gortdroge gebied in Marienfluss, een moestuintje aan te leggen bij de school. Dit kan daar voor wat broodnodige verse groentes zorgren op de school.

Sarah en Ryan hebben dit samen met de mensen van de school gerealiseerd, KANS heeft met een donatie een deel van de benodigde materialen gesponcered. 

Hieronder wat fotos van het project.